Een nieuwe naam

Vanaf september 2016 zal Ziekenzorg CM stelselmatig uit het beeld verdwijnen en neemt Samana het over. Dat is een ingrijpende, maar noodzakelijke verandering.

Hiermee komen we immers in de eerste plaats tegemoet aan de verzuchtingen van de mensen voor wie we het allemaal doen: chronisch zieke mensen, zorgbehoevenden en hun mantelzorgers.

Ga naar ziekenzorg.be

Hartelijk dank!

De reacties en voorstellen op onze oproep om mee na te denken over een nieuwe naam waren overweldigend. Ruim 1.500 mensen zijn samen met ons op zoek gegaan, massaal stuurden jullie kernwaarden in die onze nieuwe naam diende uit te stralen. In meer dan 25% van die inzendingen werd samen als belangrijkste kernwaarde naar voor geschoven. Het woord samen klinkt dan ook voor altijd door in het eerste deel van onze nieuwe naam. Het tweede deel, mana, staat in de mythologie omschreven als (levens)kracht. Ook dat is ons op het lijf geschreven.

Samana staat voor een organisatie waarin zieke mensen, zorgbehoevenden én gezonden het voor elkaar opnemen. Samen en solidair. Ieder naar zijn eigen mogelijkheden. Samana stelt chronisch zieke mensen, mantelzorgers, vrijwilligers én beroepskrachten gelijk en versterkt hen.

Mensen die het voor elkaar opnemen

Centraal in het logo staan twee figuurtjes. Schouder aan schouder. Of kijken ze mekaar aan? Maakt niet uit, ze zijn er voor mekaar, ze communiceren. Met elkaar, met jou, met iedereen.

Betrouwbare belangenbehartiger

De hoofdkleur blauw straalt hoop, rust en vertrouwen uit. Als kleur van de zee of de hemel staat ze voor een open kijk en een breed perspectief. De donkerdere tint weerspiegelt autoriteit, eerlijkheid, kennis en intelligentie.

Solidair versterkend

De kleur groen staat voor gezondheid, herstel en harmonie. Groen is de kleur van de natuur, van een vruchtbare omgeving waarin nieuw leven ontstaat en waarin werk, succes, lichaam en geest in balans zijn.

Een warme, vitale organisatie

Oranje ontleent zijn positieve eigenschappen als warmte en levenskracht aan het rood, en vermengt dat met de dynamiek en frisheid van het geel. Daardoor is oranje altijd vitaal, vrolijk en optimistisch.

Loading...